Nos retraités
 
Lice Recommandée
C'Shiva 
du Domaine des Trois Vallées

(B/A) (S0) (PS0) AE APE SEL
Brevet OB & RCI 3 - Cotation SCC 4pts/6


(CH Future Vom German Dream & CH Topaze du Domaine des Trois Vallées)
Femelle fauve marquée en blanc
     
Lice Reconnue
Gina du Chêne Feuillu

(A/A) (AS0) (PS0) CSAU ADN - Cotation SCC 2pts/6

(CH Nicos V.D Burg Singidunum & C'Shiva du Domaine des Trois Vallées)
Femelle Bringée marquée en blanc
     
Lice Reconnue
Hell's du Chêne Feuillu
(B/B) (AS0) (PS0) CSAU ADN - Cotation SCC 2pts/6

(CH Chaval de Casa los Azahares & C'Shiva du Domaine des Trois Vallées)
Femelle Fauve marquée en blanc - Cotation SCC 2 pts/6
     
Lice confirmée
Jawa du Chêne Feuillu

(A/A) (AS0) (PS0) ADN

(CH Han Solo du Chêne Feuillu & Gina du Chêne Feuillu)

Femelle Fauve unicolore - Cotation SCC 1/6
 

 
SantéChaïna (C)(S0)(PS0)
Crumble (C)(S0) (PS0)

Dana (B)(S0)(PS0)
Enjy (S0) (PS0)

Fiona (A)(S0)(PS0)
Fever (S0)(PS0)
Fybie (A) (S0) (PS0)

Goofy (B)(S0)(PS0)
Gellule (B)(S0)(PS0)
Gina (A)(S0)(PS0) ADN
Gihya (A)(S0)(PS0)

Han Solo (C)(S0)(PS0) ADN AE
Hell's (B)(S0)(PS0) ADN
Helena (B)(S0)(PS0)

Indiana Jones dit Iago (C)(S0)(PS0)
Italia dit Ibiza (C)(S0)(PS0)
Ibiza (B)

Jade (A)(S0)(PS0) Sp0 ADN
Jawa (A)(S0)(PS0) ADN
Jaina Solo (C)(S0)(PS0)

Lara Crof (C)(S0)(PS0)

McLaren (A)(S0)(PS0)
Massilia (B)(S0)(PS0) RD0

Nikita (A)(S0)(PS0) RD0 ADN

Oryx (B)(S0)(PS0) RD0 
Occitane (S0)(PS0) RD0

Rus la Fler Hero
(B)(S0)(PS0) RD0 ADN